Hơn 7,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hợp tác xã

NHÃ PHƯƠNG |

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND (ngày 24.12.2014) của UBND tỉnh về việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã (HTX), trong 3 năm qua (2016-2018) tỉnh đã chi hơn 7,4 tỷ đồng để triển khai nhiều phần việc.

Theo đó, ngành liên quan và chính quyền các địa phương đã tiến hành hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng cho 71 HTX thành lập mới, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho 27 HTX với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho 3 HTX với kinh phí hơn 70 triệu đồng, hỗ trợ cho 15 cán bộ quản lý chủ chốt làm việc lâu năm trong các HTX khi nghỉ việc xấp xỉ 275 triệu đồng, hỗ trợ hơn 706 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cho 13 HTX.

NHÃ PHƯƠNG