Hơn 7,8 tỷ đồng hỗ trợ 2 dự án chăn nuôi tập trung

VĂN SỰ |

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, từ năm 2017 tới năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Quảng Nam sẽ triển khai quy hoạch xây dựng 275 khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung nhằm xóa bỏ dần hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ và đưa lĩnh vực này phát triển theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có tổng cộng 19 dự án chăn nuôi tập trung đã tiến hành xây dựng cơ sở sản xuất, đang thực hiện đầu tư hoặc đang nghiên cứu đầu tư tại các khu quy hoạch. Được biết, thời gian qua UBND tỉnh đã hỗ trợ 2 dự án chăn nuôi tập trung với tổng kinh phí hơn 7,8 tỷ đồng. Trong đó, dự án chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại xã Bình Giang (Thăng Bình) của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Nam Việt được hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng và dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt cao sản của Công ty TNHH Hoàng Gia Phát được hỗ trợ 5 tỷ đồng.

VĂN SỰ