Hơn 9,5 tỷ đồng khuyến khích bảo tồn, phát triển cây dược liệu

MAI LINH |

Thực hiện Nghị quyết số 202/NQ-HĐND (ngày 26.4.2016) của HĐND tỉnh, năm 2018 này UBND tỉnh tiếp tục phân bổ hơn 9,5 tỷ đồng để hỗ trợ, khuyến khích bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu.

Với số tiền trên, Sở NN&PTNT tiến hành hỗ trợ giống cho 7 huyện miền núi gồm Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang trồng tổng cộng 223ha cây dược liệu các loại. Trong đó, có 56ha sa nhân tím, 80ha đảng sâm, 87ha ba kích tím. Đồng thời xây dựng 5 khu vực trồng bảo tồn chủ động, kết hợp sản xuất giống 3 loại cây dược liệu nêu trên. Được biết, hiện các đơn vị liên quan đang triển khai trồng bảo tồn 25ha sa nhân tím, đảng sâm, ba kích tím tại 4 huyện Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

MAI LINH