Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh động vật

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT) |

IV. Cách thức tiến hành vệ sinh, khử trùng tiêu độc đối với chăn nuôi động vật trên cạn

1. Sử dụng hóa chất sát trùng

 - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Ngoài ra, có thể dùng một số chất có tác dụng diệt khuẩn như: vôi bột, nước vôi, xà phòng, nước tẩy rửa...

- Pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên một đơn vị diện tích.

- Đối với vôi bột: Rải đều phủ kín xung quanh chuồng trại chăn nuôi, hố ủ phân, lối đi, cổng ngõ ra vào hộ gia đình, ra vào chuồng trại chăn nuôi, với định mức 1kg/m2; xử lý chất thải lỏng bằng vôi bột (nồng độ 20%).

- Đối với nước vôi: Hòa tan 1 - 2kg vôi bột trong 10 lít nước sạch để tạo nước vôi. Tưới hoặc quét phủ đều nước vôi lên bề mặt cần được sát trùng (nền, tường, dụng cụ chăn nuôi...), với định mức 01 lít nước vôi/m2.

2. Thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng bệnh

- Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung

Khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn.

Phun khử trùng, tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

Vệ sinh, khử trùng tiêu độc các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn... trước khi ra, vào cơ sở.

-  Khu vực chăn nuôi hộ gia đình

Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm, thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn.

Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển.

- Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm

Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy.

Phun khử trùng tiêu độc hằng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở.

(Còn nữa)

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT)