Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh động vật

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT) |

- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nuôi nhốt chờ giết mổ phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc.

Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ.

Nơi giết mổ phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi ca sản xuất.

Khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; thu gom chất thải rắn để xử lý.
- Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

Định kỳ vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi ca sản xuất.

- Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật.

Quét dọn và phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ.

Phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được phun thuốc khử trùng khi vào, ra khỏi chợ.

Những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ trước và phun thuốc khử trùng tiêu độc cuối mỗi buổi chợ.

Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.

- Khu vực chôn lấp, xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh; nơi thu gom, xử lý chất thải động vật.

Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Vệ sinh cơ giới sạch sẽ, phun khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần vận chuyển.

- Động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trái phép bị thu giữ.

Vệ sinh, khử trùng tiêu độc các phương tiện dùng để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trái phép bị tạm giữ.

Quét dọn và phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực nhốt, giữ động vật hàng ngày và ngay sau khi xử lý. Phân, rác thải phải được chôn hoặc đốt.

- Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm.

Khơi thông cống rãnh, quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, phun khử trùng tiêu độc mỗi tuần 1 lần.

- Khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới.

Bố trí hố sát trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất khác với chiều dài hố dài hơn 1 vòng bánh xe để khử trùng tiêu độc bánh xe các phương tiện qua lại.

(Còn nữa)

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT)