Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh động vật

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT) |

Tin liên quan

3. Khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra

- Vùng có dịch      

Chốt kiểm soát vùng dịch thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc hằng ngày đối với phương tiện vận chuyển đi qua chốt.

Con người, quần áo, nhà ở, chuồng nuôi, dụng cụ nuôi, phương tiện vận chuyển, máy móc: Sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa, các chất có tính a-xít hoặc kiềm để khử trùng tiêu độc.

Xác động vật bệnh hoặc tiêu hủy bắt buộc, thức ăn, chất thải bị nhiễm mầm bệnh: thu gom, phun khử trùng tiêu độc, chôn hoặc đốt.

Khu vực chôn lấp, xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh; nơi thu gom xử lý sản phẩm động vật trái phép: phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực ngay khi xử lý và vùng phụ cận ít nhất 2 lần/tuần.

- Vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm

Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, vệ sinh sạch sẽ dụng cụ chăn nuôi.

Vệ sinh, khử trùng tiêu độc hàng ngày đối với chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, khu chứa phân, chất thải.

Bãi chăn thả, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm: vệ sinh, khử trùng tiêu độc ít nhất 1 lần/tuần.


Căn cứ vào thời gian mang trùng (ủ bệnh) tùy từng bệnh, địa phương tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc triệt để các đối tượng, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ cao.

(Còn nữa)

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT)