Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh động vật

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT) |


V. Sử dụng hóa chất sát trùng phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

1. Thuốc sát trùng Sodium Chlorite 20%

- Tính thể tích nước (m3) trong ao, bể ương.

- Căn cứ mục đích sử dụng (phòng bệnh, xử lý ô nhiễm nặng hoặc xử lý khi thủy sản bị bệnh nặng và chết) để tính toán lượng dùng hóa chất phù hợp.

- Hòa tan hoàn toàn lượng Sodium Chlorite 20% cần dùng trong các thùng hoặc xô nhựa có chứa nước sạch theo tỷ lệ: 1kg Sodium Chlorite 20% hòa tan trong 10 lít nước.

- Tạt đều dung dịch Sodium Chlorite khắp bề mặt ao hồ và mở quạt nước để khuấy đảo.

- Liều lượng:

+ Xử lý khi có dịch bệnh: 20-22g/m3 nước ao mỗi lần.

+ Xử lý khi ao nuôi, bể ương ô nhiễm nặng: 2,2g/m3 nước ao mỗi lần (có thể lặp lại ngày hôm sau với liều lượng tương tự).

2. Thuốc sát trùng Chlorine 65% min

- Hòa tan Chlorine vào nước ngọt, lọc qua lưới rồi tạt đều khắp ao, sau đó tiến hành chạy quạt nước trong thời gian một tuần mới thả nuôi. Nên dùng kít thử nhanh để kiểm tra hàm lượng Chlorine trong ao, bể, nếu hàm lượng Chlorine không còn mới thì tiến hành gây màu và thả nuôi. Đối với ao có dịch bệnh cần xử lý bằng Chlorine sau một tuần mới được xả nước ra ngoài môi trường.

- Liều lượng:

+ Xử lý nước trước khi nuôi: 20g/m3 nước ao.

+ Xử lý tiêu hủy thủy sản trong ao, sử dụng khi chống dịch bệnh: 30g/m3 nước ao.

(Còn nữa)

N.V.S (theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT)