Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

BẢO NGUYÊN |

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang vừa ký ban hành Nghị quyết số 179 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 (đã được HĐND tỉnh khóa VIII thông qua tại kỳ họp thứ 15 ngày 11.12.2015). Trong đó nêu rõ, doanh nghiệp hưởng chính sách với điều kiện phải sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương trong tổng số lao động của đơn vị (đối với các dự án có sử dụng lao động).

Đối với các dự án sản xuất nông nghiệp có quy mô từ 50ha trở lên, có liên kết với người dân có đất, thì người dân được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Nếu người dân hợp tác góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha. Những dự án có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung với mức: từ 500 con đến dưới 1.000 con heo thịt; từ 250 đến dưới 500 con trâu, bò, dê, cừu thịt; từ 150 con đến dưới 200 con bò thịt cao sản nhập ngoại, hoặc từ 250 con đến dưới 500 con bò sữa cao sản (riêng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy mô có thể nhỏ hơn), sẽ được hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 100 triệu đồng/ha, tối đa 500 triệu đồng/dự án. Đồng thời được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong hàng rào tối đa 2 tỷ đồng/dự án; xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào tối đa 3 tỷ đồng/dự án. Cơ sở chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp khác chỉ được hưởng hỗ trợ đầu tư tối đa 60% tổng mức đầu tư, nhưng không quá 2 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở.

Dự án sản xuất rau, củ, quả an toàn có quy mô từ 10ha trở lên sẽ được hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng tối đa 2 tỷ đồng. Ảnh: L.Đ.T
Dự án sản xuất rau, củ, quả an toàn có quy mô từ 10ha trở lên sẽ được hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng tối đa 2 tỷ đồng. Ảnh: L.Đ.T

Đối với dự án sản xuất rau, củ, quả an toàn hoặc sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) có quy mô từ 10ha trở lên được hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 100 triệu đồng/ha, tối đa 500 triệu đồng/dự án; hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/dự án để đầu tư xây dựng nhà xưởng và thiết bị, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, đóng gói, bảo quản sản phẩm; hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng để thuê tổ chức đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn. Ngoài ra, còn được hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông trục chính nội đồng, hệ thống thủy lợi, điện, hệ thống xử lý chất thải; hệ thống cấp, thoát nước tối đa 2 tỷ đồng/dự án. Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có quy mô tối thiểu 100 con gia súc, 1.000 con gia cầm, hoặc 50 con gia súc, 500 con gia cầm/ngày đêm (đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy mô có thể nhỏ hơn), được đầu tư cơ sở hạ tầng trong hàng rào tối đa 1 tỷ đồng/dự án; đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào tối đa 2 tỷ đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư, tối đa 300 triệu đồng; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào tối đa 1 tỷ đồng.

Các dự án trồng dược liệu (sâm Ngọc Linh, ba kích, đẳng sâm, sa nhân, đương quy, giảo cổ lam, quế…) với quy mô diện tích 40ha trở lên được hỗ trợ 30% chi phí cây giống, nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 1 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực dự án. Các dự án nuôi trồng thủy sản tập trung  trên hồ thủy điện, thủy lợi, sông biển có quy mô từ 20 lồng trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng/lồng nuôi từ 60 đến đưới 100m3, tối đa 1 tỷ đồng/dự án. Dự án nuôi tôm thâm canh theo tiêu chuẩn GAP có quy mô từ 20ha trở lên được hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 100 triệu đồng/ha, tối đa 500 triệu đồng/dự án và được đầu tư cơ sở hạ tầng trong hàng rào tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Mức hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, thủy sản đối với dự án có giá trị sản phẩm sau chế biến tăng gấp 2 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu, có giá trị không thấp hơn 30 tỷ đồng và sử dụng 60% nguyên liệu nông, thủy sản chính tại địa phương được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong hàng rào tối đa 1 tỷ đồng/dự án; đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào tối đa 2 tỷ đồng/dự án. Đối với các dự án đầu tư - kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp chế biến thủy - hải sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi có quy mô diện tích từ 20 đến dưới 50ha/cụm được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong hàng rào tối đa 5 tỷ đồng/cụm; cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào tối đa 10 tỷ đồng/cụm. Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng nghề cá được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong hàng rào tối đa 15 tỷ đồng/cụm; cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào tối đa 5 tỷ đồng/cụm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ.

BẢO NGUYÊN