Khuyến nông Quảng Nam với công tác tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản

(Còn tiếp) ĐÀI LÊ |

Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phát huy tốt vai trò tư vấn, hỗ trợ nông nghiệp và thực hiện việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân theo hướng bao tiêu sản phẩm…

Cầu nối liên kết sản xuất

Những năm gần đây, Quảng Nam tập trung phát triển mạnh lĩnh vực nông – lâm – thủy sản theo hướng hàng hóa. Hàng năm, ngành nông nghiệp tỉnh cung cấp cho thị trường gần 90.000 tấn sản phẩm thủy sản, 230.000 tấn sản phẩm nhóm ngũ cốc và rau củ quả, gần 1.200.000 tấn sản phẩm thịt gia súc, gia cầm và có khoảng 3.000 cơ sở tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở NN&PTNT, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đã chủ động làm việc, kết nối với hơn 50 doanh nghiệp đã và đang triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh liên quan đến nông – lâm - ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu cấp trên tổ chức các buổi tham vấn doanh nghiệp và xây dựng modun hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên website của đơn vị.

Gần đây, hàng chục doanh nghiệp tìm đến Quảng Nam liên kết với nông dân sản xuất giống lúa hàng hóa với diện tích 4.900ha/năm. Ảnh: VĂN SỰ
Gần đây, hàng chục doanh nghiệp tìm đến Quảng Nam liên kết với nông dân sản xuất giống lúa hàng hóa với diện tích 4.900ha/năm. Ảnh: VĂN SỰ

Xác định rõ vai trò làm cầu nối, liên kết, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp; tư vấn, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới… đơn vị đã mời Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam và Công ty TNHH Chế biến thức ăn gia súc Hoàng My ký kết hợp đồng sản xuất bắp lai và bao tiêu sản phẩm cho nông dân trên diện tích gần 300ha tại huyện Nông Sơn trong vụ đông xuân 2015 - 2016. Cạnh đó, mời Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam, Trung tâm Chuyển giao khoa học công nghệ & khuyến nông thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức sản xuất 30ha đậu phụng, hơn 100ha bắp lai và bao tiêu sản phẩm cho nông dân thị xã Điện Bàn trong vụ hè thu 2016. Đồng thời làm việc với Công ty TNHH Thương mại - xuất nhập khẩu Việt Thắng và chính quyền các địa phương xúc tiến quy hoạch liên kết sản xuất gần 100ha ớt lai xuất khẩu theo phương thức doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nhà nông. Có thể nói, đây là thành công bước đầu trong việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, canh tác cây trồng cạn theo phương thức hàng hóa có liên kết với doanh nghiệp một cách chặt chẽ trong hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm với quy mô lớn. Không chỉ vậy, còn giúp các doanh nghiệp tiếp cận những cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh...

(Còn tiếp)
ĐÀI LÊ