Kinh tế nông nghiệp chuyển biến mạnh mẽ

T.VY |

Triển khai đề án phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, cùng với việc ra đời 8 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác, đến nay trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Cụ thể là vùng rau Thao Lao (Tam Phú), vùng rau Trường Xuân, vùng rau Thọ Tân (Tam Ngọc), nén An Phú, các cánh đồng dồn điền đổi thửa để tổ chức liên kết sản xuất lúa giống Thái Nam (Tam Thăng), Đồng Sim (Tam Ngọc), Đoan Trai (Tân Thạnh), Đồng Hở (Tam Phú)…

Việc ra đời hợp tác xã, tổ hợp tác hay liên kết sản xuất với các doanh nghiệp góp phần hình thành khép kín từ khâu sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần giúp nông sản của nông dân thành phố nâng cao chất lượng.

T.VY