Kỹ thuật thâm canh đậu phụng tổng hợp

(Còn nữa) (Nguồn: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM) |

Tin liên quan

(Tiếp theo kỳ 2)

5.  Phân bón và kỹ thuật bón phân:

5.1. Lượng phân bón cho 1 sào (500m2):

- Vôi: 20 - 30kg

- Phân chuồng: 500 kg

- Phân Urê: 4 kg

- Phân Lân: 25 - 30kg.

- Phân Kali: 8 - 10kg.

- Men Trichoderma spp: 2kg

5.2. Kỹ thuật bón phân:

* Đối với chân đất cát, cát pha:

- Bón lót 50% lượng vôi trước khi rạch hàng; 100% phân chuồng hoai mục; 100% phân lân. (Men Trichoderma spp xử lý ủ phân chuồng hoặc trộn với phân chuồng hoai mục để bón).

- Bón thúc lần 1: Khi cây có 3 - 4 lá thật (10 - 15 ngày sau gieo): 2/3 lượng đạm urê + 1/2 lượng kali.

- Bón thúc lần 2: Khi cây có 6-7 lá thật (sắp ra hoa, sau gieo 20-25 ngày). Bón hết lượng urê và kali còn lại kết hợp với làm cỏ.

- Bón thúc lần 3: Sau khi đậu ra hoa rộ (7 - 10 ngày), bón hết lượng vôi còn lại kết hợp với làm cỏ, vun gốc nhẹ.

* Đối với chân đất thịt nhẹ, thịt trung bình:

- Bón lót 50% lượng vôi trước khi rạch hàng; 100% phân chuồng hoai mục; 100% phân lân. (Men Trichoderma spp xử lý ủ phân chuồng hoặc trộn với phân chuồng đã ủ hoai mục để bón).

- Bón thúc lần 1: Khi đậu có 3 - 4 lá thật, bón 100% phân đạm urê, ½ lượng kali kết hợp xới xáo nhẹ, làm cỏ cho đậu.

- Bón thúc lần 2: Khi cây có 6 - 7 lá thật (sắp ra hoa, sau gieo 20 - 25 ngày). Bón hết lượng kali và vôi còn lại kết hợp xới xáo nhẹ và làm cỏ.

6. Chăm sóc và tưới nước:

- Khi cây có từ 2 lá thật trở lên, tiến hành tỉa cây đúng mật độ quy định.

- Khi cây có từ 3 - 4 lá thật, xới nông đều khắp mặt luống, đồng thời tiến hành bón thúc cho đậu.

- Khi cây có 6 - 7 lá thật (sắp ra hoa) xới gốc sâu 3 - 5cm để làm sạch cỏ dại và tạo điều kiện gốc thoáng dễ đâm tia nhưng chú ý là không vun đất vào gốc.

- Sau khi đậu ra hoa 10 - 15 ngày, xới và vun nhẹ quanh gốc.

Nếu gặp trời mưa hoặc tưới nước bị ngập tràn, đất bị đóng váng thì xới nhẹ phá váng để thông thoáng. Nếu thời tiết khô hạn cần phải tưới nước giữ ẩm để cây đậu sinh trưởng, phát triển tốt. Nhất là thời kỳ trước ra hoa và thời kỳ làm quả (sau gieo 20 - 22 ngày), tưới nước vào rãnh (không được ngập mặt luống) tạo điều kiện đủ nước sao cho phần giữa luống không bị thiếu nước, giúp cây phục hồi sinh trưởng ra hoa tập trung. Kể từ giai đoạn này trở đi cần tưới nước định kỳ 7 - 10 ngày/lần, không được để cây héo cho đến khi thu hoạch.

(Còn nữa)
(Nguồn: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM)