Kỹ thuật trồng măng tây xanh an toàn

(Còn nữa) |

Măng tây xanh là một loại rau thực phẩm giàu dinh dưỡng có giá trị kinh tế cao. Để việc sản xuất đạt kết quả tốt, nông dân cần nắm vững kỹ thuật trồng theo hướng an toàn.

1. Về giống và thời vụ:

Măng tây xanh được trồng bằng hạt (chủ yếu là hạt lai F1). Thời gian gieo trồng, chăm sóc cây con trong vườn ươm khoảng 2 - 3 tháng. Sau khi cây cao được 25 - 30cm thì đem trồng ra ruộng sản xuất. Sau 5 - 6 tháng trồng, nếu chăm sóc tốt, cây bắt đầu cho măng. Chu kỳ thu hoạch có thể kéo dài 7 - 8 năm.

Bên cạnh đó, măng tây xanh có thể nhân giống bằng phương pháp tách chồi. Với phương pháp này, chu kỳ thu hoạch kéo dài từ 4 - 6 năm.

- Lượng giống trung bình từ 18.000 - 20.000 cây/ha (khoảng 900 - 1.000 cây/sào).

- Mật độ, khoảng cách: Trồng cây cách cây 40 - 50cm, hàng cách hàng 1 - 1,2m.

- Thời vụ: măng tây xanh có thể trồng được quanh năm nếu chủ động được nguồn giống và nước tưới.

2. Chuẩn bị đất trồng:

Cây măng tây xanh thích hợp với  các loại đất đỏ, đất phù sa, đất xám, đất pha cát nhẹ, đất có độ tơi xốp, giàu mùn, giàu chất hữu cơ, thoát nước tốt, tầng canh tác dày 30 - 40cm, độ ẩm trung bình 65 - 70%, độ pH = 6 - 7, không bị chua phèn, không ngập úng vào mùa mưa, chủ động nước tưới trong mùa khô.

Đất cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, phun thuốc diệt mầm bệnh, san phẳng, lên liếp rộng 1 - 1,2m, cao 30cm, phơi nắng 25 - 30 ngày trước khi trồng.

* Để đảm bảo đất tơi xốp, cải tạo đất ở luống trồng như sau: Dùng 50% (gồm phân hữu cơ, chất độn trấu, bèo…) + 50% đất cát pha cho toàn bộ độ dày của luống trồng 50 - 60cm.

(Còn nữa)

(Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam)