Lập hệ thống thông tin địa lý ngành nông nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục “Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngành NN&PTNT. Dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi.  

Hệ thống này sẽ đáp ứng được nhu cầu quản lý thông tin của các chi cục trong ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng nước sạch và chất lượng an toàn thực phẩm đổi với nông sản, lâm sản, thủy sản.

Theo đó, sẽ đầu tư phần mềm nền tảng phục vụ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm cung cấp các dịch vụ, các phân hệ phần mềm ứng dụng, mua sắm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ quản lý thông tin ngành NN&PTNT, đào tạo nhân lực ứng dụng GIS.

Việc áp dụng hệ thống phần mềm nêu trên sẽ nâng cao năng lực quản lý, giúp cho lãnh đạo sở có đầy đủ thông tin quản lý ngành, cung cấp số liệu nhanh chóng cho các cấp lãnh đạo theo dõi trực quan hiện trạng nông nghiệp của tỉnh qua các bản đồ; giảm thời gian xử lý thủ công cho chuyên viên, nâng cao năng suất làm việc.

Ngoài ra, cho phép người dân xem các thông tin phân bố hiện trạng nông nghiệp trực quan; dễ dàng theo dối các ổ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; tìm kiếm thông tin các cơ sở cung cấp giống...

Dự án thực hiện trong 2 năm 2018-2019 với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

CHÂU NỮ