Liên kết sản xuất nông nghiệp

VĂN CÔNG |

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng cao của thị trường, huyện Phú Ninh vừa thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phú Ninh, tạo liên kết trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

HTX nông nghiệp Phú Ninh ra đời và đi vào hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với nhiều chính sách mở, bước đầu đã thu hút 22 thành viên tham gia. Ngoài vốn điều lệ 1 tỷ đồng, HTX còn huy động mỗi thành viên đóng góp 2 triệu đồng để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh các dịch vụ. HTX tổ chức kinh doanh 14 ngành nghề, phối hợp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn phát triển kinh tế với lợi ích của người dân. Mục tiêu của HTX đặt ra là mỗi năm vốn điều lệ tăng hơn 10%, doanh thu hàng năm tăng 10 - 20%, lợi nhuận sau thuế đạt bình quân 7 - 10%... Ông Bùi Kim Anh - Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Phú Ninh cho hay, trong giai đoạn đầu mới thành lập, HTX tập trung vào một số dịch vụ như: cung ứng vật tư, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; dịch vụ bảo hiểm thú y trọn gói; thi công, thiết kế xây dựng công trình và dịch vụ du lịch. Trước mắt, HTX sẽ đầu tư xây dựng nhà kho, lò sấy, ổn định quy mô sản xuất lúa giống khoảng 70% diện tích gieo sạ hàng năm, góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích và chủ động nguồn giống ngay tại địa phương.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Phú Ninh hiện có 11 HTX nông nghiệp đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, đang từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, với vốn điều lệ bình quân mỗi HTX đạt gần 500 triệu đồng, tài sản cố định bình quân 600 triệu đồng/HTX. Ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, thời gian qua, ngoài tập trung công tác chỉ đạo, huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp phát triển HTX tại địa phương. Đối với mỗi HTX nông nghiệp thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động theo Luật HTX năm 2012 được huyện hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội, công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên doanh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và hỗ trợ xây dựng nhà xưởng. “Với việc thành lập HTX Nông nghiệp Phú Ninh, địa phương đang hướng tới việc xây dựng mô hình HTX điển hình gắn với xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản xuất. Đồng thời tạo mọi điều kiện để HTX Nông nghiệp Phú Ninh thực hiện đúng chức năng quy định và phát huy có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế tập thể tại địa phương” - ông Đạo nói.

VĂN CÔNG