Lựa chọn giống lúa triển vọng

VĂN PHIN |

 Liên tục qua 4 vụ mùa, Trạm Khuyến nông – khuyến lâm huyện Núi Thành thực hiện ứng dụng một số giống lúa mới để nhân rộng ra địa bàn…

“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, trong đó yếu tố giống là biện pháp rẻ tiền nhất nhưng mang lại năng suất và sản lượng cao, tuy nhiên, đặc tính chung của giống lúa là có tính chất khu vực nhất định, có nghĩa là một loại giống có thể sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao ở khu vực này nhưng chưa hẳn sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao ở khu vực khác. Do đó, với mục đích tiếp tục lựa chọn những giống lúa có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với tập quán canh tác của nông dân để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của địa phương, các kỹ sư nông nghiệp Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện đề tài khoa học “Ứng dụng một số giống lúa thuần có triển vọng” trong vụ đông xuân 2015 - 2016.

Mô hình trồng thử nghiệm các giống lúa ở huyện Núi Thành. Ảnh: V.PHIN
Mô hình trồng thử nghiệm các giống lúa ở huyện Núi Thành. Ảnh: V.PHIN

Từ những kết quả bước đầu trong các vụ mùa trước đây, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành đã thực hiện đề tài “Ứng dụng một số giống lúa mới có triển vọng trên đồng đất Núi Thành” trong vụ đông xuân 2015 - 2016. Đề tài được thực hiện trên diện tích 1,5ha tại cánh đồng thôn Phú Bình và Bích Trung (xã Tam Xuân 1) với 5 loại giống: TBR45, OM4900, OM6976, N04-05, SV181 và lấy giống Khang dân 18 sản xuất đại trà để so sánh. Với phương pháp sạ vãi, áp dụng quy trình sản xuất sử dụng phân bón NPK Sao Việt theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đề tài được Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành hỗ trợ 100% giống, 50% thuốc bảo vệ thực vât và hướng dẫn kỹ thuật chăm bón. Thời gian sạ từ ngày 25.12.2015 đến ngày 2.1.2016 và thu hoạch từ ngày 15.3 đến 20.4.2016. Kết quả, qua gặt thống kê vụ đông xuân 2015 - 2016 cho thấy, năng suất giống TBR45 đạt 58,50 tạ/ha, giống OM400: 54,75 tạ/ha, giống OM4976: 46,50 tạ/ha, giống N04-05: 60 tạ/ha, giống SV181: 43,50 tạ/ha và giống Khang dân 18 sản xuất đại trà năng suất đạt 51,75 tạ/ha. Ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Phú Bình, xã Tam Xuân 1) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được thực hiện đề tài ứng dụng một số giống lúa triển vọng trên đồng ruộng của mình và đến nay đã có kết quả. Chúng tôi mong ngành nông nghiệp có tổng hợp, chọn bộ giống thích hợp cho đồng đất để những người nông dân tiếp tục sản xuất sau này”.

Qua thực tế 4 vụ sản xuất các giống lúa triển vọng trên đồng đất Núi Thành, nếu tính về năng suất thì chưa có giống nào vượt qua được giống Khang dân 18 đối chứng nhưng chất lượng loại gạo này không ngon. Kỹ sư Đặng Văn Quang, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành cho biết: “Qua đề tài, khi thấy xuất hiện một số giống có triển vọng, chúng tôi đề xuất hướng sử dụng như sau: giống N04-05 có thời gian sinh trưởng ngắn, lúa cứng cây, dễ canh tác, bố trí sản xuất trên hầu hết chân đất, năng suất cao nhưng chất lượng gạo không ngon, phù hợp cho chế biến; giống TBR45 có thời gian sinh trưởng trung ngày, chất lượng gạo ngon, giống có tiềm năng năng suất cao trên chân đất có độ phì khá và trình độ thâm canh cao. Các giống chưa khuyến cáo đưa vào cơ cấu là OM4900, SV181, OM6976 vì một số nhược điểm như nhiễm đạo ôn, bệnh lem lép hạt, năng suất không ổn định…”.

Từ kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng một số giống lúa triển vọng” qua 4 vụ mùa, huyện Núi Thành đang tiếp tục tổng hợp các chỉ tiêu để đánh giá một cách khách quan, trung thực và toàn diện các giống lúa, làm cơ sở để tuyển chọn các giống lúa thích hợp khuyến cáo nông dân sản xuất đại trà, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây lúa trong những năm đến.

VĂN PHIN