Lưu ý trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

MAI LINH |

Trước tình trạng lượng nước tích trữ của hàng loạt hồ chứa, đập dâng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh quá ít, dự kiến trong thời gian tới sẽ có rất nhiều diện tích lúa bị thiếu nước tưới hoặc khô hạn nặng, nhất là đối với những chân ruộng thuộc các vùng cuối kênh. Nhằm tiết kiệm nguồn nước tưới, đặc biệt là giảm thiểu thiệt hại cho nhà nông, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị chính quyền các cấp quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ nhiều khâu để nông dân có điều kiện chuyển đổi đất lúa sang sản xuất các loại cây trồng cạn chủ lực trong vụ đông xuân 2018-2019 sắp tới và vụ hè thu 2019.

Theo cơ quan chuyên môn, để việc chuyển đổi đất lúa sang sản xuất cây trồng cạn mang lại hiệu quả, nông dân cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với chuyển đổi đất lúa chủ động nước tưới, nhà nông nên chọn các mô hình:

+ Đậu phụng đông xuân - bắp hè thu.

+ Bắp (hoặc rau quả) đông xuân - đậu xanh (hoặc mè) xuân hè - bắp hè thu.

- Trên đất lúa nước trời, lúa rẫy: Chuyển hẳn sang trồng sắn hoặc trồng đậu phụng đông xuân xen sắn.

- Điều kiện chuyển đổi cây trồng trên đất lúa:

+ Xây dựng cánh đồng lớn với diện tích sản xuất liền vùng, có điều kiện tương tự để chuyển đổi sản xuất cùng một loại nông sản.

- Chuẩn bị tốt các giải pháp chống úng cho cây trồng cạn như xây dựng hệ thống kênh tiêu nước, chọn chân đất cao dễ thoát nước, lên luống cao chống ngập úng.

- Liên kết, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng với doanh nghiệp, cơ sở chế biến.

MAI LINH