Mô hình nuôi vịt biển thương phẩm phù hợp với vùng bãi ngang

PHAN BI |

Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thảo “Mô hình nuôi vịt biển thương phẩm năm 2017” tại xã bãi ngang Tam Tiến. Để thực hiện mô hình, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành hỗ trợ 100% con giống, 50% thức ăn, 50% vắc xin phòng bệnh cho 20 hộ tham gia với quy mô 2.000 con thương phẩm giống vịt Đại Xuyên 15.

Theo báo cáo đánh giá kết quả, tại thời điểm ghi nhận (55 đến 60 ngày tuổi), tỷ lệ vịt sống đạt 97%, cao hơn rất nhiều so với giống vịt tại địa phương; trọng lượng 2,5 - 2,8 kg/con; chi phí cho 1 vịt thịt (giống, thức ăn, thuốc thú y, công lao động...) tương đương 80.000 - 90.000 đồng, trong khi đơn giá vịt thịt thương phẩm dao động 120 - 140 nghìn đồng/con… Từ kết quả trên cho thấy, mô hình nuôi vịt biển thương phẩm bước đầu phù hợp với điều kiện nuôi tại vùng bãi ngang ven biển, có thể nhân rộng.

PHAN BI