Năm 2018, đầu tư hơn 9,6 tỷ đồng cho OCOP

XUÂN HIỀN |

Từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ 9,65 tỷ đồng triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Nam năm 2018.

Căn cứ vào Chu trình OCOP năm 2018 của tỉnh, nguồn kinh phí phân bổ sẽ được hỗ trợ để triển khai các hoạt động liên quan như tổ chức hội nghị, xây dựng tài liệu hướng dẫn, đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm... với tổng mức hơn 3,2 tỷ đồng. Cùng với đó, các chủ thể sản xuất được hỗ trợ sau đầu tư để phát triển sản phẩm với các nội dung: đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà xưởng, nhà kho, sân phơi (tổng kinh phí 1,822 tỷ đồng); hỗ trợ mua máy móc thiết bị, công cụ (gần 2,8 tỷ đồng). Ngoài ra, hơn 700 triệu đồng sẽ được chi hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử, giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến, thiết kế mẫu mã bao bì, nhãn mác sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu thương hiệu; sử dụng 600 triệu đồng hỗ trợ mở các điểm bán hàng sản phẩm OCOP tại một số địa phương...

XUÂN HIỀN