Nam Trà My và chiến lược phát triển sâm Ngọc Linh

MỸ HẠNH |

Tại Kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND huyện Nam Trà My (khóa XI) đã thảo luận, xem xét và thông qua Chiến lược phát triển cây sâm Ngọc Linh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Nam Trà My đặt ra mục tiêu phát triển sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) thành ngành công nghiệp sâm trong tương lai; bảo vệ thương hiệu sản phẩm quốc gia sâm Ngọc Linh; chế biến và xuất khẩu ra nước ngoài các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, tạo kim ngạch xuất khẩu cho địa phương; đưa văn hóa sâm đi vào cuộc sống của người dân, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Sản phẩm sâm củ Ngọc Linh được bày bán tại chợ phiên đầu năm 2020. Ảnh: MỸ HẠNH
Sản phẩm sâm củ Ngọc Linh được bày bán tại chợ phiên đầu năm 2020. Ảnh: MỸ HẠNH

Trước mắt, Nam Trà My phấn đấu đến năm 2025 xây dựng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Trại giống gốc Sâm Ngọc Linh Tắk Ngo; đồng thời hình thành 20 vườn nhân giống sâm Ngọc Linh chất lượng tại các chốt trồng sâm ở 3 xã Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang. Phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh tại 10 xã trên địa bàn của huyện (7 xã trong vùng quy hoạch, 3 xã di thực). Các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh buôn bán tại huyện phải được truy xuất nguồn gốc, gắn tem, nhãn mác, tạo uy tín và thương hiệu, nhằm ngăn chặn và loại bỏ tình trạng giả sâm Ngọc Linh. Xây dựng hình ảnh văn hóa sâm Ngọc Linh cho người vùng đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My; hàng năm thu hút 40 - 50 nghìn lượt người đến tham quan du lịch vùng sâm Ngọc Linh. Đặc biệt, huyện Nam Trà My quyết tâm thu hút 10 - 12 tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển sâm giống và nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh; hình thành cơ sở kiểm định chất lượng sâm tươi, sâm giống và các sản phẩm từ sâm. Tổ chức lễ hội sâm mang tầm quốc gia.

Để tạo điều kiện đạt các mục tiêu trên, địa phương quan tâm đến việc nâng cấp tuyến đường 40B đoạn Bắc Trà My - Nam Trà My; đường vùng sâm Trà Cang - Trà Tập, Trà Dơn - Trà Leng. Giao thông thuận lợi cũng là điều kiện tiên quyết để Nam Trà My vươn đến tầm xa hơn, trở thành Trung tâm Giống quốc gia vào năm 2030, hằng năm sản xuất được 5 triệu cây giống sâm Ngọc Linh để cung cấp toàn quốc. Đồng thời trở thành Trung tâm Kiểm định chất lượng giống, sâm củ và các sản phẩm từ sâm của quốc gia; có 50 sản phẩm từ sâm Ngọc Linh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đặc biệt, phát triển du lịch vùng sâm lớn mạnh, đón 1 - 2 triệu lượt khách đến tham quan; tạo thu nhập bình quân đầu người hằng năm mức 3.000 - 4.000 USD.

TAGS