Nâng cao chất lượng cây tiêu Tiên Phước

                                                                   PH.HOÀNG - X.THANH |

(QNO) - Trung tâm ứng dụng và Thông tin KH-CN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất và chế biến tiêu theo hướng bền vững” tại huyện Tiên Phước.

Dự án được triển khai tại hai xã Tiên Thọ và Tiên Lộc (Tiên Phước) từ tháng 4.2012 đến tháng 4.2015. Mục tiêu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển giống tiêu Tiên Phước theo hướng canh tác bền vững và chế biến tiêu sọ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho nông dân. Có 96 hộ nông dân tham gia trồng hơn 4.000 choái tiên Tiên Phước trên diện tích 1,6ha. 100% vườn tiêu tham gia dự án chưa có biểu hiện sâu bệnh, cây tiêu sinh trưởng nhanh, tỷ lệ cây sống  bình quân đạt 80% và rút ngắn được thời gian từ khi trồng đến khi cho lứa quả đầu tiên.

Dự án thành công góp phần mở rộng, bảo tồn và phát huy giá trị tiêu Tiên Phước nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa cung ứng cho thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại chỗ.

                                                                   PH.HOÀNG - X.THANH