Nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 21.7, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên lĩnh vực nông nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Mỗi năm, HTX nông nghiệp 1 Điện Phước (Điện Bàn) sản xuất và cung ứng cho các doanh nghiệp từ 1.300-1.500 tấn lúa giống các loại.
Mỗi năm, HTX nông nghiệp 1 Điện Phước (Điện Bàn) sản xuất và cung ứng cho các doanh nghiệp từ 1.300-1.500 tấn lúa giống các loại. Ảnh: N.P

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến thời điểm này toàn tỉnh có tổng cộng 158 HTX nông nghiệp. Từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành (ngày 1.7.2013), nhiều đơn vị đã tập trung củng cố bộ máy, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng phát triển mạnh các ngành nghề mới, nâng cao chất lượng những loại hình dịch vụ, chú trọng khâu liên doanh liên kết nhằm tạo sự đột phá trong quá trình sản xuất - kinh doanh. Qua số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2013-2016 doanh thu bình quân của 1 HTX nông nghiệp đạt gần 2,8 tỷ đồng và lợi nhuận bình quân khoảng 74 triệu đồng/đơn vị/năm, tăng xấp xỉ 15 triệu đồng/đơn vị/năm so với trước khi có Luật HTX 2012…

Nhờ mở rộng ngành nghề, nhiều đơn vị đã giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động nông thôn.
Nhờ mở rộng ngành nghề, nhiều đơn vị đã giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động nông thôn. Ảnh: N.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị trong thời gian tới từng địa phương phải khẩn trương xây dựng đề án phát triển HTX nông nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phải rà soát, đánh giá lại thực trạng để có cơ sở đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo những điều kiện cơ bản cho HTX nông nghiệp hoạt động, nhất là về đất đai, nhân sự và định hướng phát triển. Đồng thời, tích cực vận động thành lập mới các HTX nông nghiệp ở những xã chưa có loại hình kinh tế này nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn đối với tiêu chí số 13 trong bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chính quyền cấp huyện cần tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới HTX, quan tâm bố trí cán bộ có năng lực theo dõi công tác quản lý HTX nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân về vai trò, vị trí của mô hình HTX nông nghiệp…

Các HTX nông nghiệp cần đẩy mạnh việc liên kết để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ảnh: N.P
Các HTX nông nghiệp cần đẩy mạnh việc liên kết để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ảnh: N.P

Dịp này, Sở NN&PTNT đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với chính quyền các địa phương trong việc thực hiện phong trào “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” theo Kế hoạch số 2895/KH-UBND (ngày 12.6.2017) của UBND tỉnh.

NHÃ PHƯƠNG