Nâng cao năng lực kinh doanh cho hợp tác xã nông nghiệp

VĂN SỰ - VINH ANH |

Ngày 24.11, tại TP.Tam Kỳ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng cao năng lực kinh doanh cho các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tại Việt Nam”.

Dự án “Nâng cao năng lực kinh doanh cho các HTX nông nghiệp tại Việt Nam” do Tổ chức Hỗ trợ phát triển Hà Lan (Agriterra) tại Việt Nam tài trợ. Quảng Nam là một trong 3 địa phương được chọn để thực hiện dự án từ tháng 8.2016 đến năm 2018. Mục tiêu chính của dự án là góp phần làm cho nông dân tin tưởng vào HTX và các tổ chức kinh tế tập thể, qua đó sẵn sàng tham gia trở thành thành viên HTX. Trước mắt, dự án sẽ hướng đến việc tăng cường nhận thức và hiểu biết của cán bộ, lãnh đạo hội nông dân, chính quyền địa phương, các bên liên quan và nông dân về HTX và lợi ích mà HTX mang lại; tiếp đến là xây dựng năng lực tiếp cận thị trường chuỗi giá trị cho các HTX, tổ chức kinh tế tập thể và tăng cường năng lực cho cán bộ, lãnh đạo hội nông dân trong cung cấp các dịch vụ cho HTX, tổ hợp tác.

VĂN SỰ - VINH ANH