Năng suất cao từ mô hình điểm trồng nấm linh chi, bào ngư trắng

                                                                                                          VĂN PHIN |

(QNO) - Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thảo đề tài “Ứng dụng sản xuất meo giống một số nấm ăn và nấm dược liệu từ nguyên liệu vỏ, cành thứ cấp của cây keo tại huyện Núi Thành”.

Ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nấm cho năng suất cao.
Ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nấm cho năng suất cao.

Đề tài được triển khai từ tháng 8 - 11.2015 với mô hình trồng nấm bào ngư trắng và nấm linh chi ở 3 địa phương: Tam Xuân 1, Tam Mỹ Tây và thị trấn Núi Thành. Kết quả cho thấy: Đối với nấm bào ngư, sản lượng thu hoạch 1 tấn nấm tươi trên 2000 phôi, giá bán 20 ngàn đồng/kg, doanh thu 20 triệu đồng, trừ chi phí, thu lãi 5 triệu đồng. Đối với nấm linh chi, sản lượng thu 70kg nấm khô trên 2000 phôi, giá bán 650 ngàn/kg, doanh thu 45,5 triệu đồng, trừ chi phí, còn lãi 18,5 triệu đồng.

Qua kết quả thực tế, Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đề nghị đưa đề tài “Ứng dụng sản xuất meo giống một số nấm ăn và nấm dược liệu từ nguyên liệu vỏ, cành thứ cấp của cây keo” vào chương trình đào tạo nghề nông thôn, tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng nấm cho hộ dân tiếp cận, nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện.

                                                                                                          VĂN PHIN