Năng suất lúa đông xuân ở Núi Thành tăng 1,5 tạ/ha

VĂN PHIN |

Sáng 9.5, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2017 - 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2018.

Vụ đông xuân vừa qua huyện Núi Thành có tổng diện tích gieo trồng hơn 6.500ha, vượt 3,3% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 23.900 tấn, vượt 14% kế hoạch; trong đó diện tích cây lúa 4.069ha, năng suất bình quân 56,94 tạ/ha, tăng gần 1,5 tạ/ha so với vụ đông xuân trước. Về khai thác hải sản, toàn huyện đạt tổng sản lượng 12.500 tấn, tăng 7.500 tấn so với cùng kỳ; ngành nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt sản lượng 1.500 tấn...

VĂN PHIN