Năng suất lúa đông xuân ở Núi Thành tăng 4,42 tạ/ha

VĂN PHIN |

(QNO) - Đến thời điểm này, nông dân huyện Núi Thành cơ bản thu hoạch xong 3.892ha lúa vụ đông xuân 2020 - 2021.

Thu hoạch lúa vụ đông xuân. Ảnh: VĂN PHIN
Thu hoạch lúa đông xuân ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Năng suất lúa đạt bình quân 61,8 tạ/ha, tăng 4,42 tạ/ha so với vụ đông xuân 2019 - 2020. Trong đó, 3.224ha lúa chủ động nước tưới năng suất đạt 63,42 tạ/ha, 668ha không chủ động nước có năng suất 54 tạ/ha. Nhiều cánh đồng xã Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 2… đạt năng suất đến 65 - 66 tạ/ha.

Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, vụ đông xuân này được mùa tương đối toàn diện. Hiện tại huyện tích cực triển khai sản xuất 3.400ha lúa hè thu với các loại giống chủ lực như HT1, PC6, HN6, lúa lai TH3-3, TH3-5..., bắt đầu xuống giống trà đầu từ ngày 20.5.2021.

TAGS