Năng suất lúa đông xuân tại Nông Sơn đạt 58,5 tạ/ha

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 9.5, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân năm 2016-2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2017.

Đông xuân 2016-2017, diện tích cây lương thực có hạt trên toàn huyện là 1.523ha (đạt 50,7% kế hoạch năm), sản lượng cây lương thực có hạt 8.498 tấn (tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó năng suất cây lúa bình quân 58,5 tạ/ha, sản lượng đạt 6.532 tấn, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm 2016 (cao nhất từ trước đến nay), chủ yếu các giống Thiên ưu 8, Xi 23, 13/2, KD 18, Nhị ưu 838, OM4900…

Ngoài ra, năng suất cây bắp đạt 47,6 tạ/ha, sản lượng 1.965 tấn; năng suất cây đậu đạt 11,3 tạ/ha, sản lượng 150,9 tấn. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc 12.726 con (đạt 92,9% kế hoạch), tổng đàn gia cầm 78.646 con (đạt 104,6% kế hoạch). Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đạt 63 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 9 tiêu chí/xã.

TÂM LÊ