Năng suất lúa tăng 10 tạ/ha theo mô hình ICM giảm phát thải

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 7.9, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn phối hợp với Dự án Trường Sơn Xanh (Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ) tổ chức hội thảo tổng kết mô hình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) trên cây lúa theo hướng giảm phát thải vụ hè thu 2018.

Mô hình được triển khai ở 3 thôn tại 2 xã Quế Lâm và Phước Ninh, với 90 hộ dân tham gia sản xuất trên diện tích 61ha. Các hộ được hướng dẫn kỹ thuật “1 phải, 6 giảm”, trong đó “1 phải” là phải sử dụng giống kỹ thuật, có nguồn gốc, chất lượng; “6 giảm” gồm giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân đạm, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới, giảm thất thoát trong và sau thu hoạch, giảm phát thải khí. 

Từ khi gieo sạ đến thu hoạch, nông dân được tham gia 6 khóa tập huấn với các nội dung kỹ thuật tương ứng với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Ước tính cây lúa áp dụng mô hình ICM theo hướng giảm phát thải cho năng suất bình quân 58 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha so với canh tác lúa truyền thống. Đây là tín hiệu tích cực để nông dân áp dụng sản xuất trên diện rộng.

TÂM LÊ