Ngành chăn nuôi Thăng Bình chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa

MINH TÂN - THU SƯƠNG  |

(QNO) - Giai đoạn 2011 - 2015, số lượng bò lai của huyện Thăng Bình tăng hơn 23%/năm, heo nái tăng hơn 19%/năm. Đó là kết quả được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình phát triển chăn nuôi 2011 - 2015 và bàn kế hoạch, giải pháp giai đoạn 2017 - 2020 do huyện Thăng Bình tổ chức vào sáng 26.10.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, đến cuối năm 2015, số lượng đàn trâu của toàn huyện gần 10 nghìn con; bò hơn 20 nghìn con, trong đó bò lai chiếm hơn 55% (gần 12 nghìn con); hơn 105 nghìn con heo, trong đó heo nái gần 44 nghìn con; gia cầm hơn 615 nghìn con.

Mặc dù có những biến động về tổng đàn nhưng chất lượng chăn nuôi ngày càng tăng và ngành chăn nuôi đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện riêng mà từng địa phương có những hướng phát triển vật nuôi phù hợp, như nuôi heo nái sinh sản ở các xã vùng đông; nuôi bò nhốt thâm canh ở các xã vùng tây; nuôi gà đẻ công nghiệp, nuôi lợn thịt… ở các xã vùng trung.

Giai đoạn 2017 - 2020, Thăng Bình tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về chăn nuôi, gắn phát triển chăn nuôi với bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc tuyên truyền về trách nhiệm của chủ vật nuôi, địa phương đẩy mạnh phát huy vai trò của Trạm Chăn nuôi và thú y huyện, Ban nông nghiệp các xã, đặc biệt nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của đội ngũ thú y ở mỗi xã.

MINH TÂN - THU SƯƠNG