Ngành nông nghiệp Núi Thành vượt khó

VĂN PHIN |

Đến thời điểm này, năm sản xuất nông nghiệp 2019 của huyện Núi Thành cơ bản kết thúc. Vượt qua trở lực về thời tiết và dịch bệnh, ngành nông nghiệp Núi Thành đạt xấp xỉ và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra...

Thu hoạch lúa năm 2019 ở Núi Thành. Ảnh: Văn Phin
Thu hoạch lúa năm 2019 ở Núi Thành. Ảnh: Văn Phin

Nhiều bất lợi

Vụ đông xuân 2018 - 2019, thời tiết đầu vụ ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, đợt mưa lớn từ ngày 8 đến ngày 12.12.2018, gây ngập lụt rau màu và lúa không chủ động nước, ngập lụt cũng làm ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản và hư hỏng hệ thống thủy lợi tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, cả vụ với nền nhiệt độ tương đối cao, nước tưới đảm bảo sản xuất nên hầu hết các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất khá. Vụ hè thu 2019 nhiều diện tích không đảm bảo nước tưới để sản xuất, nhưng nhờ công tác điều tiết nước hợp lý, kịp thời nên diện tích tưới đạt khoảng 90,02%.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, tổng giá trị ước tính của toàn ngành sản xuất nông nghiệp huyện năm 2019 đạt 2.924 tỷ đồng (tính theo giá so sánh 2010), tăng 5,15% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 41.810 tấn, bằng 99,55% kế hoạch năm; khai thác hải sản ước đạt 45.860 tấn, vượt gần 2% so với kế hoạch, tăng 0,51% so với năm ngoái; nghề nuôi trồng thủy sản ước đạt sản lượng 8.775 tấn, tăng 1.165 tấn so với năm 2018 và đạt 113,96% kế hoạch cả năm.

Về chăn nuôi - thú y, tổng đàn trâu trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2019 tăng nhẹ, tổng đàn gia cầm cũng có xu hướng tăng nhẹ so với năm ngoái; tuy nhiên, đàn bò giảm, đặc biệt là do dịch tả lợn châu Phi nên tổng đàn heo ở các địa phương tiếp tục giảm mạnh. Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra từ ngày 31.5.2019 đến nay tại 14/17 xã, thị trấn của huyện Núi Thành ở 284 hộ (riêng 3 xã chưa có dịch tả lợn châu Phi là Tam Hải, Tam Quang, Tam Trà). Theo đó, số lượng heo mắc bệnh phải tiêu hủy trên địa bàn huyện là 4.170 con, tổng trọng lượng tiêu hủy (tính đến ngày 19.11.2019) là 266,4 tấn, hiện nay dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục lây lan tại các địa phương.

Khắc phục khó khăn

Theo ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành, năm 2019, công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp được các cấp, ngành, UBND các xã, thị trấn vào cuộc tích cực, chỉ đạo kịp thời và qua thực tế đã đạt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện thường xuyên. Nghề khai thác thủy sản Núi Thành tiếp tục có bước phát triển về năng lực sản xuất, nhiều chủ tàu đánh bắt đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Nghề nuôi trồng thủy sản cho năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế khá. Huyện đã lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn vốn từ các chương trình, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn như dự án phát triển sản xuất, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), mô hình nông nghiệp, đề án phát triển kinh tế thủy sản, đề án phát triển kinh tế chăn nuôi, góp phần vào sự phát triển sản xuất ngành nông nghiệp năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, ngành nông nghiệp huyện vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể năm 2019, giá trị ngành trồng trọt và chăn nuôi vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng giá trị ngành nông nghiệp, hiệu quả giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích cây trồng chưa cao, tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa, đất màu kém hiệu quả chưa đạt kết quả. Trên địa bàn huyện chưa xây dựng được vùng chuyển đổi cây trồng tập trung gắn với đối tượng cây trồng cụ thể. Việc tích tụ ruộng đất trên những diện tích sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thực hiện chưa được hiệu quả; áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển ngành theo hướng nông nghiệp công nghệ cao chưa phát triển. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi còn nhiều bất cập; cơ sở hạ tầng ngành nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được cải thiện, tình trạng xả nước thải trong ao nuôi chưa xử lý ra môi trường xung quanh vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cùng một số hạn chế khác.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thịnh, huyện đang triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển ngành sản xuất nông nghiệp trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Mục tiêu chung là xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, huyện vận động nông dân áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất; thực hiện hiệu quả hai đề án về phát triển kinh tế thủy sản và kinh tế chăn nuôi theo hướng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích sản xuất trong sản xuất ngành nông nghiệp...

TAGS