Nông Sơn: Năng suất lúa hè thu tăng 22 tạ/ha

MAI LINH |

Ông Trần Văn Lưu - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn cho biết, vụ hè thu 2020 toàn huyện gieo sạ 886,5ha lúa (trong đó lúa chủ động nước 685ha và lúa nước trời 201,5ha), chủ yếu cơ cấu các loại giống trung - ngắn ngày có sức chịu hạn tốt như HT1, Thiên ưu 8, Khang dân 18...

Đến cuối tuần qua, nông dân địa phương đã thu hoạch hơn 90% diện tích lúa vừa nêu. Qua số liệu thống kê tại nhiều vùng, hè thu năm nay năng suất lúa bình quân của huyện Nông Sơn đạt khoảng 53 tạ/ha, tăng 22 tạ/ha so với vụ hè thu 2019 (chỉ đạt 31 tạ/ha).

TAGS