Nông Sơn: Sản lượng lương thực có hạt tăng 9,1%

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng 22.11, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp, các chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018.

Năm 2017, Nông Sơn có tổng diện tích cây lương thực có hạt hơn 2.950ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 14.141 tấn, tăng 9,1% so với năm 2016; trong đó năng suất cây lúa bình quân 48,1 tạ/ha (tăng 18,9% so với năm 2016), cây ngô năng suất bình quân đạt 47 tạ/ha (giảm 9,2% so với năm 2016), các loại cây trồng và hoa màu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Về chăn nuôi, nhờ chú trọng công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh nên duy trì được tổng đàn gia súc, gia cầm và nâng cao về chất lượng đàn. Kinh tế vườn và trang trại phát triển mạnh..

Dịp này, UBND huyện Nông Sơn tuyên dương khen thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017.

MINH THÔNG