Nông Sơn thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm cây bắp

TÂM LÊ |

Sáng 3.12, Trạm Khuyến nông - khuyến ngư huyện Nông Sơn phối hợp với Chương trình phát triển vùng huyện tổ chức tọa đàm đối thoại về thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm cây bắp. Bắp là loại cây trồng truyền thống của người dân sống dọc ven sông Thu Bồn, tập trung ở các xã Quế Lâm, Quế Phước, Quế Trung với diện tích khoảng 872ha. Hiện nay, toàn huyện có 474,2ha (chiếm 42,5%) diện tích lúa không chủ động nước tưới nhưng việc chuyển đổi từ đất lúa sang trồng bắp còn hạn chế do chưa có sự quy hoạch vùng chuyển đổi, hệ thống thủy lợi còn nhiều bất cập, đầu ra của sản phẩm bấp bênh. Do đó, buổi tọa đàm lần này đã thảo luận về định hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển theo hướng tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có giá trị thu nhập cao, giúp nông dân cải thiện cuộc sống cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Khuyến khích phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp.

TÂM LÊ