Nông Sơn triển khai cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và HTX

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 27.12, UBND huyện Nông Sơn phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2018-2020.

Tại hội nghị, đại diện Liên minh HTX Quảng Nam triển khai một số nội dung cơ bản của cơ chế chính sách hỗ trợ như: chính sách đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, chính sách thu hút, chính sách về tài chính và tín dụng, khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại, đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ thực hiện các chương trình trợ giúp HTX... Được biết, triển khai thực hiện chủ trương đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn Nông Sơn, đến nay toàn huyện có 7 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, 17 tổ hợp tác. Trong đó 1 HTX hoạt động thêm trên lĩnh vực du lịch, một số tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, giải quyết được công ăn việc làm, tăng thu nhập, giải phóng sức lao động cho người nông dân...

MINH THÔNG