Núi Thành có 13 hợp tác xã nông nghiệp

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 24.4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX kiểu mới giai đoạn 2018-2020.

Tại hội nghị, UBND huyện Núi Thành báo cáo tình hình thực hiện chủ trương đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX của huyện và định hướng giải pháp phát triển giai đoạn 2018-2020. Đến nay Núi Thành có 22 HTX, trong đó có 13 HTX nông nghiệp. Năm 2017 doanh thu bình quân của 1 HTX hơn 1,9 tỷ đồng; lợi nhuận bình quân 21,5 triệu đồng/HTX. Nhìn chung, các HTX làm ăn có lãi; tuy nhiên, kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn huyện phát triển còn chậm, chưa vững chắc.

VĂN PHIN