Núi Thành: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gần 9%

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 24.11, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018.

Năm 2017, ngành sản xuất nông nghiệp huyện Núi Thành đạt tổng giá trị ước tính hơn 2.644 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm ngoái. Trong đó giá trị ngành thủy sản đạt hơn 1.977 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,77%, tăng 10,10% so với năm 2016; giá trị nông nghiệp đạt hơn 590 tỷ đồng, tăng 4% so với năm ngoái. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 44.500 tấn, bằng 106% so cùng kỳ và đạt 100,36% so với kế hoạch năm. Khai thác hải sản đạt 45.000 tấn, vượt 7% kế hoạch, bằng 102% so với năm 2016. Huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn, phát triển ngành thủy sản, chăn nuôi thú y và xây dựng nông thôn mới. 

VĂN PHIN