Núi Thành: Tiếp tục ứng dụng các giống lúa mới có triển vọng

                                                                                                                  VĂN PHIN |

(QNO) - Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Tiếp tục ứng dụng một số giống lúa thuần có triển vọng” trên đồng đất Núi Thành vụ đông xuân 2015 - 2016.

Đề tài được thực hiện tại cánh đồng thôn Phú Bình và Bích Trung (xã Tam Xuân 1) trên diện tích 1,5ha với 6 loại giống: TBR45, OM4900, OM6976, N04-05, SV181 và Khang dân 18 trong vụ đông xuân này. Thực tế cho thấy, ngoài giống Khang dân 18 đạt năng suất cao nhất (54,52 tạ/ha), 2 loại giống N04-05, TBR45 cũng có năng suất vượt trội.

Từ kết quả bước đầu qua 4 vụ: hè thu 2013, đông xuân 2013 - 2014, hè thu 2015 và đông xuân 2015 - 2016, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm Núi Thành đề xuất hướng sử dụng giống N04-05 và TBR45 đưa vào sản xuất trong những vụ đến.

Giống N04-05 có thời gian sinh trưởng ngắn, dễ canh tác, bố trí sản xuất trên hầu hết các chân đất, cứng cây, năng suất cao nhưng chất lượng gạo không ngon chỉ phù hợp cho chế biến. Giống TBR45 có thời gian sinh trưởng trung ngày, chất lượng gạo ngon, giống có tiềm năng năng suất cao trên chân đất có độ phì khá và trình độ thâm canh cao.

                                                                                                                  VĂN PHIN