Núi Thành vào vụ hè thu

VĂN PHIN |

Ngày 20.5, nông dân huyện Núi Thành bắt đầu bước vào sạ trà đầu lúa hè thu năm 2016.

Vụ đông xuân 2015 - 2016 mất mùa, huyện Núi Thành đang chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu với quyết tâm giành một vụ mùa bội thu. Ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành cho biết: “Do ảnh hưởng của nắng hạn, các hồ chứa có khả năng thiếu nước so với cùng kỳ nên sản xuất vụ hè thu 2016 của huyện phải hết sức tiết kiệm nước, đồng thời sử dụng giống lúa ngắn ngày, không sử dụng giống có thời gian sinh trưởng hơn 105 ngày để tránh mưa bão cuối vụ có khả năng đến sớm. Huyện cũng chỉ đạo chuyển một phần diện tích lúa có khả năng thiếu nước sang sản xuất cây trồng cạn trong vụ này”.

  Theo kế hoạch, vụ hè thu 2016, huyện Núi Thành sản xuất 3.600ha lúa. Thời gian gieo sạ bắt đầu từ ngày 20.5 đến ngày 10.6.2016, tùy thời gian sinh trưởng của từng giống, bà con nông dân bố trí lúa trổ từ ngày 25.7 đến ngày 10.8 và thu hoạch xong trước ngày 10.9.2016. Theo chỉ đạo của Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, vụ hè thu này, huyện sử dụng nhóm giống chủ lực cơ cấu hơn 60% diện tích gồm những giống có thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày như giống BC 15, VN 121, Nhị ưu 838, CNR 6206. Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày như giống HT1, PC6, Xuyên Hương 178, TH3-5. Nhóm giống bổ sung, huyện cơ cấu 30% diện tích và nhóm giống triển vọng như SV 181, Qnam 9, GL 105, Hương Xuân cơ cấu không quá 10% diện tích.

Thep kỹ sư Trần Văn A - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành, để vụ sản xuất lúa hè thu 2016 đạt hiệu quả cao, đề nghị nông dân sau khi thu hoạch lúa đông xuân xong đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày ải đến đó, tranh thủ thời tiết nắng nóng để phơi ruộng nhằm cải tạo đất, đồng thời hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ. Trong vụ hè thu, nông dân áp dụng sạ cùng trà, cùng loại giống trên từng cánh đồng để dễ áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm, dễ chăm sóc và hạn chế sâu bệnh gây hại. “Theo dự báo, vụ hè thu năm nay khả năng khô hạn thiếu nước tưới là rất lớn. Vì vậy, nông dân chú ý áp dụng triệt để phương pháp tưới nước tiết kiệm để đảm bảo lượng nước tưới cho cả vụ, đồng thời áp dụng biện pháp diệt chuột ngay từ đầu vụ để bảo vệ lúa” - kỹ sư A nói.

VĂN PHIN