Núi Thành xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ hại lúa đông xuân

VĂN PHIN |

(QNO) - Hiện trên địa bàn huyện Núi Thành xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ hại lúa đông xuân chính vụ; trên lúa nước trời có bướm ra rộ.

Để bảo vệ lúa đông xuân trong giai đoạn đẻ nhánh, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành đề nghị nông dân thường xuyên kiểm tra ruộng. Khi phát hiện mật độ sâu cuốn lá hơn 50 con/m(sâu non tuổi 1 - 3) trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh và 20 con/m2 giai đoạn đứng cái làm đòng thì dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ.

Ngoài ra, hiện nay thời tiết ban đêm và sáng sớm có sương mù là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên các giống nhiễm, ruộng lúa bón thừa đạm. Khi phát hiện tỷ lệ bệnh hơn 10%, vết bệnh cấp tính thì dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ. Nông dân cũng cần chú ý các đối tượng: sâu năn, chuột, ốc bươu vàng hại lúa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

VĂN PHIN