Phân bổ 45 tỷ đồng cho các địa phương xây dựng hạ tầng thủy lợi

VĂN SỰ |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, xây dựng hệ thống thủy lợi nhỏ và thủy lợi hóa đất màu năm 2016. Theo quyết định vừa nêu, UBND tỉnh cấp cho 18 huyện, thị xã, thành phố tổng số tiền 45 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình này. Trong đó, gần 28,7 tỷ đồng kiên cố hóa kênh mương, hơn 13,6 tỷ đồng xây dựng thủy lợi nhỏ, hơn 2,7 tỷ đồng thủy lợi hóa đất màu. Được biết, trong đợt này, huyện Thăng Bình là địa phương được phân bổ kinh phí nhiều nhất với số tiền gần 5,9 tỷ đồng và ít nhất là TP. Hội An với số tiền 540 triệu đồng.

* Ông Trương Xuân Tý - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, từ nguồn vốn do Trung ương cấp, các ngành liên quan của tỉnh vừa tiến hành hỗ trợ cho 18 huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tổng số tiền 12,8 tỷ đồng để thanh quyết toán kinh phí phòng chống hạn, nhiễm mặn trong vụ sản xuất đông xuân 2015-2016 vừa qua.

VĂN SỰ