Phú Ninh có 17 trang trại chăn nuôi đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng

PHAN VINH |

(QNO) - Ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh vừa tổ chức tổng kết 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, lĩnh vực chăn nuôi ước đạt 296,031 tỷ đồng, đạt 61,39 % kế hoạch năm.

Toàn huyện Phú Ninh hiện có tổng đàn trâu, bò với số lượng 24.235 con, đàn heo 28.812 con, đàn gia cầm 772.550 con. Các mô hình chăn nuôi heo siêu nạc, gà thịt từng bước được nhân ra diện rộng, đến nay có 17 trang trại chăn nuôi đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng (12 trang trại, gia trại chăn nuôi heo nạc; 5 trang trại chăn nuôi gà thịt, gà lấy trứng). Ngoài ra, các gia trại chăn nuôi heo nái ngoại, gà thịt, gà lấy trứng có doanh thu từ 200 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng được phát triển ở hầu hết các địa phương, góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi.

Thời gian tới, Phú Ninh tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung như Tam Đàn, Tam An, Tam Phước với quy mô giết mổ bình quân 140 - 145 con heo và 5 - 6 con trâu bò/ngày đêm. 

PHAN VINH