Phú Ninh: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,55% so với năm 2016

 ANH ĐÔNG - MAI NHI |

(QNO) - Ngày 23.11, huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018.

Theo báo cáo, hoạt động sản xuất nông nghiệp của Phú Ninh trong năm 2017 tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong năm ước đạt hơn 702,4 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010), tăng 3,55% so với năm 2016. Còn theo giá hiện hành, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt hơn 998,8 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch năm. Trong đó giá trị chăn nuôi ước đạt hơn 509,2 tỷ đồng (chiếm 50,9%), xếp sau là giá trị trồng trọt (chiếm 37,4%), lâm nghiệp (chiếm 10,1%) và thủy sản (chiếm 1,47%).

Trong năm, huyện Phú Ninh đã cung ứng ra thị trường hơn 5.000 tấn giống lúa hàng hóa các loại và triển khai thực hiện 1.220ha cánh đồng cho thu nhập cao (đạt 100 triệu đồng/ha/năm). Nhờ đó góp phần tăng giá trị bình quân trên diện tích canh tác lên 64,5 triệu đồng/ha/năm.

Năm 2018, huyện Phú Ninh đặt chỉ tiêu đưa giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng hơn 3,66%; giá trị bình quân trên diện tích canh tác cây hàng năm là 66 triệu đồng/ha/năm.

 ANH ĐÔNG - MAI NHI