Quế Sơn chú trọng quảng bá sản phẩm làng nghề

NHÃ PHƯƠNG |

Để chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP thành công, chính quyền huyện Quế Sơn đã xác định cụ thể những sản phẩm thế mạnh của địa phương và hoạch định rõ kế hoạch thực hiện từng phần việc…

Ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quế Sơn cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2020 địa phương dự kiến phát triển 8 sản phẩm thuộc Chương trình OCOP. Trong đó, năm 2018 lựa chọn phát triển 2 sản phẩm là phở sắn Đông Phú của cơ sở sản xuất Xinh Lợi và thịt heo sạch của Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Quế Sơn; năm 2019 phát triển thêm 2 sản phẩm gà tre Đèo Le và nếp đắng Quế Hiệp; năm 2020 tiếp tục phát triển 4 sản phẩm là rau sạch, du lịch suối Nước Mát - Đèo Le, tinh dầu sả, tinh bột nghệ. Sang giai đoạn 2021 - 2030, Quế Sơn sẽ tập trung phát triển mạnh nhiều loại sản phẩm mới, phấn đấu đến năm 2030 toàn huyện có 30 - 40 sản phẩm OCOP (mỗi xã, thị trấn cố gắng có 2 - 3 sản phẩm). Huyện sẽ ưu tiên hỗ trợ để phát triển mới ít nhất 14 tổ chức kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc doanh nghiệp tham gia Chương trình OCOP; xây dựng 3 điểm bán hàng OCOP tại thị trấn Đông Phú và 2 xã Quế Phú, Quế Long.

Theo kế hoạch, thời gian tới ngoài việc thiết lập bộ máy lãnh đạo, điều hành, hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp huyện, tổ giúp việc..., Quế Sơn sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình OCOP. Đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ chuyên môn cấp huyện, xã để làm tốt khâu tư vấn phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm và phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp. Các đơn vị liên quan của huyện cũng sẽ tập trung khảo sát những cơ sở sản xuất trên địa bàn để tư vấn và hỗ trợ đầu tư phát triển; hướng dẫn phương thức phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP cũng như cách thiết kế bao bì, catalogue và kỹ năng bán hàng điện tử.

Đối với vấn đề phát triển sản phẩm, ông Lưu Văn Thành nói, huyện sẽ hướng dẫn đăng ký tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thiết kế, in tem OCOP cho từng sản phẩm. Địa phương còn hướng đến việc xây dựng câu chuyện sản phẩm; xây dựng cụ thể kế hoạch tổ chức thi đăng ký ý tưởng phát triển sản phẩm OCOP cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và những cơ sở sản xuất tham gia thực hiện chương trình… Quế Sơn cũng định hướng tập trung đầu tư những làng nghề đã được công nhận như phở sắn Đông Phú, nón lá Quế Minh, chổi đót Thạnh Hòa ở xã Quế Xuân 1; xây dựng và phát triển các làng nghề du nhập đang có chiều hướng phát triển mạnh trên địa bàn để đa dạng hóa sản phẩm OCOP. “Thời gian tới, địa phương cũng đặc biệt chú trọng quảng bá, giới thiệu sản phẩm các làng nghề, sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, cơ sở sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, sách ảnh, thương mại điện tử; tham gia hội chợ, hội thi, triển lãm để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, xây dựng website giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với đơn vị lữ hành hình thành các tour du lịch về địa bàn huyện và liên kết với vùng lân cận như Nông Sơn, Hiệp Đức… nhằm quảng bá sản phẩm du lịch của Quế Sơn” - ông Thành nói.

NHÃ PHƯƠNG