Quế Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả

HẢI HÀN |

Vụ đông xuân 2017 - 2018, huyện Quế Sơn tập trung hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quế Sơn hỗ trợ nông dân thực hiện một số mô hình như: cánh đồng mẫu, cánh đồng kỹ thuật, phát triển giống nếp đắng tại Quế Hiệp, Quế Xuân 2, Quế Phú, với diện tích  67ha, mang lại lợi nhuận cao cho người dân. Tổ chức sản xuất 148ha lúa giống tại Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, năng suất đạt gần 70 tạ/ha. Bên cạnh đó, các địa phương còn ứng dụng thành công mô hình trồng đậu phụng xen sắn trên chân ruộng nước trời; mô hình đậu phụng thâm canh cho năng suất 22 - 25 tạ/ha.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm vụ đông xuân, và trước những dự báo khó khăn về nước tưới trong vụ sản xuất hè thu 2018, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích khoảng 100ha thuộc chân đất lúa có nguy cơ thiếu nước sang trồng các cây bắp, đậu phụng, mè, đậu xanh, khoai lang… để tăng hiệu quả sản xuất và tiết kiệm nước tưới.

HẢI HÀN