Quế Sơn: Đầu tư hơn 150 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi

NHÃ PHƯƠNG |

Ông Trần Vũ Tánh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho hay, mỗi vụ nông dân toàn huyện canh tác 6.570ha lúa và các loại cây trồng cạn, rau đậu. 

Trong điều kiện nguồn lực tài chính còn eo hẹp nhưng những năm qua địa phương vẫn ưu tiên xây dựng hạ tầng thủy lợi nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, Quế Sơn đầu tư hơn 150 tỷ đồng tiếp tục kiên cố hóa gần 102km kênh mương, nâng cấp - sửa chữa 15 trạm bơm điện, 1 đập dâng và thi công 9 công trình thủy lợi hóa đất màu.

TAGS