Quế Sơn đầu tư hơn 287 tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

HẢI HÀN - NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 31.8, Ban Kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quế Sơn về công tác quản lý, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2018.

Thời gian tới, Quế Sơn cần cấp trên hỗ trợ đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương nhằm chủ động phục vụ sản xuất. Ảnh: HÀN PHƯƠNG
Thời gian tới, Quế Sơn cần cấp trên hỗ trợ đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương nhằm chủ động phục vụ sản xuất. Ảnh: HÀN PHƯƠNG

Theo báo cáo của UBND huyện Quế Sơn, trong 4 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động, địa phương đã đầu tư hơn 287 tỷ đồng cho việc thi công kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với nguồn kinh phí này, huyện kiên cố hóa 101km kênh mương; xây mới, nâng cấp 4 công trình thủy lợi hóa đất màu và 16 trạm bơm điện; sửa chữa 2,8km đê - kè và 2,6km kênh tiêu úng. Đồng thời thực hiện 25 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi…

Lãnh đạo huyện Quế Sơn cho rằng, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Diện tích đất nông nghiệp không chủ động nguồn nước tưới còn rất lớn, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn còn hạn chế...

Từ đó, chính quyền huyện Quế Sơn kiến nghị cấp trên sớm sửa đổi một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư thi công hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, quan tâm hỗ trợ huyện kiên cố hóa hệ thống kênh mương; xây mới, nâng cấp những công trình thủy lợi trọng yếu như các hồ chứa nước Lộc Đại, Đá Chồng, Hố Giếng và trạm bơm điện Phước Chỉ…

HẢI HÀN - NHÃ PHƯƠNG