Quế Sơn đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

HẢI HÀN |

(QNO) - Sáng 27.10, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và các chương trình phát triển nông thôn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017-2018.

Năm 2017 mặc dù diễn biến thời tiết không thuận lợi, song nhờ sự tập trung chỉ đạo sâu sát của các cấp ngành từ huyện đến cơ sở cũng như người nông dân tích cực đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nên ngành nông nghiệp Quế Sơn vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ giới hóa ngày càng được đẩy mạnh vào nhiều khâu từ sản xuất đến thu hoạch và bảo quản nông sản. Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quế Sơn hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình như cấp 1 hóa giống lúa, cánh đồng mẫu, cánh đồng kỹ thuật tại Quế Châu, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Phong, với diện tích hơn 38ha, mang lại lợi nhuận cao cho người dân. Tổ chức liên kết với Công ty Giống cây trồng miền Nam triển khai thực hiện thành công mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần mới chất lượng cao như Đài Thơm 8, Kim Cương 111, Thiên Ưu 8 tại Quế Xuân 1, Quế Phú, năng suất đạt 72-75 tạ/ha...

HẢI HÀN