Quế Sơn: Mô hình IPM quy mô cộng đồng thôn kết hợp ứng dụng SRI cho năng suất 67 tạ/ha

DUY THÁI |

(QNO) - Ngày 25.8, tại thôn Trung Vĩnh, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Quế Sơn phối hợp với UBND xã Quế Xuân 1 tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình IPM quy mô cộng đồng thôn kết hợp ứng dụng SRI theo phương thức sạ hàng.

dự kiên
Tham quan mô hình. Ảnh: D.T

Mô hình được triển khai trên cánh đồng tại thôn Trung Vĩnh, ban đầu với 30 hộ dân tham gia tập huấn (dự kiến hơn 200 hộ tham gia). Diện tích thực hiện mô hình 36ha, trong đó ứng dụng SRI theo phương thức sạ hàng 0,2ha. Các loại giống được bố trí gieo sạ gồm Đài thơm 8, BC15, Nếp cao sản, HT1 với thời gian sinh trưởng 95-107 ngày.

Qua mô hình, cây lúa phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, ít sâu bệnh. Năng suất đạt trung bình 65 tạ/ha, riêng đối với diện tích ứng dụng SRI sạ hàng năng suất đạt 67 tạ/ha, cao hơn 7 tạ/ha so với các thửa ruộng không thực hiện mô hình.

Bên cạnh đó, mô hình IPM quy mô cộng đồng thôn kết hợp ứng dụng SRI theo phương thức sạ hàng giảm đáng kể lượng giống gieo sạ, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được hạn chế, cho chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế cao hơn.

Trước hiệu quả của mô hình, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Quế Sơn sẽ triển khai nhân rộng tại các thôn của xã Quế Xuân 1 và các cánh đồng ở vùng đông của huyện.

DUY THÁI