Quy định mới về phát triển chăn nuôi heo trang trại

CHÂU NỮ |

Quảng Nam hiện có 73 trang trại chăn nuôi heo đang hoạt động, tập trung nhiều nhất ở Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn và 12 dự án chăn nuôi heo trang trại đang thực hiện thủ tục đầu tư.

Để quản lý tốt hoạt động của các cơ sở chăn nuôi heo trang trại, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án chăn nuôi heo trang trại trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý tham mưu UBND tỉnh thông báo thỏa thuận nghiên cứu đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi tập trung phải có địa điểm nằm trong quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh, hoặc trong các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoặc nằm trong quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp của địa phương được UBND cấp huyện phê duyệt. Đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng các nội dung cam kết khi triển khai dự án; thực hiện các quy định về kỹ thuật và quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi heo an toàn sinh học; áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cấp quốc gia hoặc quốc tế tương đương (VietGAP, Global GAP...); lưu ý các vấn đề về chuồng trại, con giống, thức ăn, nước uống đảm bảo chất lượng, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, thống kê số lượng các trang trại chăn nuôi heo đang hoạt động; tăng cường kiểm tra việc chăn nuôi heo tập trung của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm theo quy định.

CHÂU NỮ