Rà soát, đối chiếu số liệu heo tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi

VĂN PHIN |

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát lại toàn bộ số liệu heo thực tế đã tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2019, nêu rõ nguyên nhân có sự báo cáo chênh lệch gửi UBND tỉnh trước đây. 

Kết quả rà soát gửi về Sở NN&PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày 30.5.2020 để tổng hợp báo cáo. Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy năm 2019 theo đúng quy định.

Trước đó, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, qua rà soát, đối chiếu số liệu heo tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2019, có nhiều địa phương báo cáo số liệu (số lượng, trọng lượng) heo tiêu hủy không trùng khớp với số liệu trung tâm kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố cập nhật gửi về Chi cục Chăn nuôi và thú y qua tổng hợp hàng ngày.

TAGS