Rầy nâu có khả năng gây hại mạnh trên lúa hè thu

VĂN PHIN |

 Kỹ sư Trần Văn A - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành cho biết, hiện nay lúa hè thu đang ở giai đoạn đòng và trổ. Qua kiểm tra đồng ruộng đã phát hiện rầy nâu là đối tượng chính gây hại diện rộng trên các trà lúa hè thu và có khả năng gây hại nặng vào cuối vụ.

Để phòng trừ rầy nâu hại lúa, đơn vị đề nghị các địa phương và bà con nông dân kiểm tra ruộng lúa trong giai đoạn đòng - trổ. Khi phát hiện rầy nâu có mật độ từ 800 con/m2 trở lên thì dùng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ. Phun thuốc tốt nhất là vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Khi phun trừ rầy nâu, nông dân nên nâng mực nước trong ruộng càng cao càng tốt. Sau khi phun từ 20 đến 24 giờ thì rút nước cạn theo nhu cầu của cây lúa.

VĂN PHIN